Mərkəzi Klinika Kardiologiya Şöbəsi, Çox yaşa, ATV