• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2003-2009 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
2009-2010 Həkim-interna Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
2014-2015 İnvaziv radioloq Uludağ Universitesi Tıp fakutesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Umumi Radiologiya uzrə kurs Bursa, Türkiyə
01.09.2014-28.02.2015 İnvaziv radioloq Uludağ Universitesi Tıp fakutesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İnvaziv radilogiya üzrə kurs Bursa, Türkiyə
Müddət Vəzifə Adı Yer
2011- İnvaziv radioloq Mərkəzi Klinika Bakı, Azərbaycan
Müddət Adı Yer
4-7.12.2014 Temel Girişimsel Radyoloji Kursu (ümumi invaziv radiologiya kursu) Antalya, Türkiyə
22-23.03.2014 Uludag Radioloji Günləri sempoziumu Bursa, Türkiyə
4-5.04.2015 Uludag Radioloji Günləri sempoziumu Bursa, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum
Türkiyə Radioloji Dərnəyi