Hansı xəstəxanada indi Rentgen işləyir

Şabili Sadiü, 13.04.2019