Salam sizde onkolojik problemi endoprotezleme edilir?

ceferov iqbal, 19.02.2016

Salam! Zəhmət olmazsa sualnızı daha dəqiq bildirərdiniz. Hansı nahiyyəni nəzərdə tutursunuz.

Hörmətlə, Həkim Tamerlan Rəsulov