• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1990 Fizioloq Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya Fakültəsi Azərbaycan, Bakı
1998 Həkim-Mikoloq Dərin Mikozlar və Mikoloji Allergiyalar Mərkəzi Rusiya, Sankt-Peterburq
Müddət Vəzifə Adı Yer
1997-2000 Həkim-Laborant 1 N Şəhər Dəri-Zöhrəvi Dispanseri, Mikoloji Laboratoriya Azərbaycan, Bakı
2000- Həkim-Mikrobioloq-Embrioloq Mərkəzi Klinika, Laboratoriya Şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum