• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
1972-1978 Həkim N. Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb İnstitutu, Pediatriya fakültəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1976-1978 Tibb bacısı Kliniki Uşaq Xəstəxanası №6 Azərbaycan, Bakı
1978-1979 Həkim-İnterna A. Qarayev adına uşaq xəstəxanası Azərbaycan, Bakı
1980- Həkim Hərbi hissə, Tibb məntəqəsi Azərbaycan, Bakı
1982-1983 Kiçik elmi işçi SSSR Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Azərbaycan, Bakı
1983-1989 Baş laborant SSR Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Azərbaycan, Bakı
1989-2001 Həkim-Laborant AZSSR 4 Baş İdarənin 1 №-li Xəstəxanası, Laboratoriya Şöbəsi Azərbaycan, Bakı
2001- Həkim-Laborant Mərkəzi Klinika, Laboratoriya Şöbəsi Azərbaycan, Bakı
Müddət Adı Yer
1990 Klinik laborator diaqnostika üzrə ixtisaslaşma kursu Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Azərbaycan, Bakı
2000 Hematolojı, ümumi, klinik və sitoloji müayinə üsulları sikli üzrə tematik təkmilləşmə Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Azərbaycan, Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qurum