• Təhsil
  • Təcrübə
  • Təlimlər
  • Elmi iş və məqalələr
  • Üzvlük
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Həkim Azerbaycan Tibb Universiteti Bakı, Azərbaycan
Müddət Vəzifə Adı Yer
2010-2011 Həkim-İnterna Elmi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya Institutu Bakı, Azərbaycan
2011-2012 Həkim-travmatoloq Cəlilabad RMX, Göytəpə şəhər xəstəxanası Cəlilabad, Azərbaycan
2012-2017 Beyin və Sinir cərrahiyyəsi Asistan həkim Marmara Universitesi Hastanesi İstanbul, Türkiyə
2017-2018 Beyin ve Sinir cərrahiyyəsi uzmanı Çamlıca Erdem Hastahanesi İstanbul, Türkiyə
2018-2019 Beyin ve Sinir cərrahiyyəsi uzmanı Göztepe Medical Park Hastanesi İstanbul, Türkiyə
Müddət Adı Yer
2013 TND Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 1. Kurs Türkiyə
2013 Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu/MÜNBE Türkiyə
2014 28. Türk Nöroşirurji Kongresi/TND Türkiyə
2014 TND Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 2. Kurs Türkiyə
2014 Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu/MÜNBE Türkiyə
2015 TND Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 3. Kurs Türkiyə
2015 TND Spinal Temel Eðitim Programý 5. Dönem 2. Modül Türkiyə
2015 Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu/MÜNBE Türkiyə
2016 TND Temel Nöroşirurji Kursu 4. Dönem 1. Kurs Türkiyə
2016 TND Spinal Temel Eğitim Programı 6. Dönem 1. Modul Türkiyə
2017 31. Türk Nöroşirurji Kongresi/TND Türkiyə
2017 TND Spinal Temel Eğitim Programı 5. Dönem 2. Modul Türkiyə
2017 TND Kraniovertebral Bileşke Stabilizasyon Cerrahisi Kursu Türkiyə
2017 TND Cerrahi Nöroanatomi Kursu Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Posterior Fossa Yerleşimli Oligodendrogliom: 3 Pediatrik Olgu Sunumu Tanrıkulu B, Mikayilli M, Sakar M, Bayri Y, Bozkurt S U, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan 2014, Antalya
Spontan İntraserebral Hematomlarda Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Prognoz Ali Özen, Musfiq Mikayilli, Mustafa Sakar, Özgür Çelik, Yaşar Bayri, Aşkın Şeker, Adnan Dağçınar, Mustafa İbrahim Ziyal Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan 2014, Antalya
Mı̇nör Kafa Travmalı Pedı̇ yatrı̇ k Olguların Takı̇ bı̇ nde Kontrol Bı̇ lgı̇ sayarli Tomografı̇ (BT) Çekı̇ m Gereklı̇ lı̇ ğinı̇ n ve sıklığının Analı̇zı̇ Can Sarıca, Mushfig Mikayilli, Seymur Niftaliyev, Ertuğrul Pınar, Mustafa Sakar, Bahattin Tanrıkulu, Yaşar Bayri, Adnan Dağçınar. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya
İzole İnstabil C1 Kırığında Lateral Kitle Vidası İle Stabilizasyon Mustafa Sakar, Can Sarıca, Müşfik Mikayilli, Erkan Kaptanoğlu, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 mart-2 Nisan 2016, Antalya
Servikal spinal primer malign melanom Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Müşfik Mikayilli, Ali Özen,Mustafa İbrahim Ziyal Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 mart-2 Nisan 2016, Antalya
Kraniyal İntermedier Grade Meningeal Melanositoma Mustafa Sakar, Erdoğan Onur, Müşfik Mikayilli, Dağçınar Adnan Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 mart-2 Nisan 2017, Antalya
Congenital lateral encephalocele—case report Mushfig Mikayilli, Teyyub Hasanov, Gülden Demirci Otluoğlu, Zafer Orkun Toktaş, Ahmet Çolak Childs Nerv Syst (2019). https://doi.org/10.1007/s00381-019-04436-1
Spontaneous Idiopathic Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Mushfig Mikayilli, Teyyub Hasanov, Gülden Demirci Otluoğlu, Zafer Orkun Toktaş, Ahmet Çolak Journal of Craniofacial Surgery: October 2019 - Volume 30 - Issue 7 - p 2265-2267 doi: 10.1097/SCS.0000000000005992
Qurum
Türk Tabipleri Birliği